Day April 2, 2023

TUNI HALACHA 11 Nissan 5783

בס”ד PESSACH Q.Matzah kazait tichu iti nehding ham? Donbutna: ihetsama bang uvin pessach jaan kiddush tieng matzah chu kiddush’a jaojousen anehding ahin “kazait” tibeh anehsoh keidiu ahi. Adamlou/ateh hovang chun “kazait” jatchu anehjou loudiu ahileh 18gram jat anehdiu ahin baracha…