תהילים

Bung 1

1 Migiloute thumop sang lou, Chonsete umchan jomlou, Pathen taitom nomte jop lou chu Mi nun nom tah ahin;
2 Pakai Danthu nit akipapi jon, Danthu chu sun le janin asim jinge.
3 Hitobang mi hi luipanga thingphung keh, Aphat cha hung gatheiya, Anan goptih neita lou tobang ahin, Atoh lam jousea alolhing theiye.
4 Migiloute vang chuti ahi pon, Huiya vai kithe bep ahiuve.
5 Chonset jong Pathenin themmo achan a, Midihte kikhopna lha thei lou diu ahi.
6 Midihte chu Pakaiyin apuiyin ahoidamin, Migilouten vang manthahna lam ajontauve.